300 மீட் ஸ்ட்ரைப் கட்டிங் மெஷின்

  • ஆட்டோ மீட் ஸ்ட்ரைப் கட்டர் மெஷின் மீட் ஸ்லைசர் மெஷின் விற்பனைக்கு

    ஆட்டோ மீட் ஸ்ட்ரைப் கட்டர் மெஷின் மீட் ஸ்லைசர் மெஷின் விற்பனைக்கு

    மீட் ஸ்ட்ரைப் கட்டர் இயந்திரம், பல செட் டிஸ்க் கத்திகளால் இறைச்சியை கீற்றுகளாகவும் தொகுதிகளாகவும் வெட்ட முடியும்.
    இந்த தானியங்கி இறைச்சி வெட்டும் இயந்திரம் சர்வதேச மேம்பட்ட வடிவமைப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறது, முக்கியமாக எலும்பு இல்லாத இறைச்சி, கோழி, மீன் மற்றும் விலங்கு உள்ளுறுப்புகளை வெட்டுவதற்கும் அகற்றுவதற்கும், நல்ல தரம் மற்றும் உயர் வெளியீட்டில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.